Kiilto hidroizoliacija

 
Patarimai
Įrengiant saunas, vonios kambarius ar kitas drėgnas patalpas, svarbiausia yra gera hidroizoliacija. Neužtenka grindis ar sienas išklijuoti keraminėmis plytelėmis. Plytelių klijai ir siūlėms už­pildyti naudojamas cementinis mišinys yra porėti, todėl sudaromos puikios sąlygos drėgmei ir vandeniui prasiskverbti. Norint išvengti drėgmės sukeliamų padarinių – pelėsių ir bakterijų atsiradimo, van­dens pratekėjimo į žemiau esančias patalpas – prieš klijuojant plyte­les, paviršių visuomet būtina ištepti hidroizoliaciniu sluoksniu.
 
Tam patogiausia naudoti teptinę hidroizoliacinę mastiką. Teptinė hid­roizoliacinė mastika gali būti pagaminta su bitumu arba sintetiniu kaučiuku. Bet vidaus patalpose sveikatai kenksmingų bituminių mas­tikų naudoti negalima.
 
KIILTO FIBERGUM
Suomijos gamintojas „Kiilto“ pristato naują teptinę hidroizoliaciją „Fi­bergum“, kurios sudėtyje yra papildomas tvirtinamasis pluoštas (angl. fiber), dar labiau sutvirtinantis išdžiūvusią hidroizoliaciją.
Hidroizoliaciją svarbu tinkamai įrengti visoje drėgnoje patalpoje. Ji turi tapti dalimi visumos, kuriai priklauso drėgmei atsparūs „Kiilto“ sienų glaistai, lyginamasis mišinys „Kestonit Termo“ šildomosioms grindims, gruntas „Fibergum“, plytelių klijai „Pro Fix“, „Ultra Fix“, siū­lių užpildymo glaistai ir silikonas, taip pat „Kiilto“ kanalizacijos trapo bei kampų tvirtinamosios juostos. Sistemą turi sudaryti vieno gamin­tojo medžiagos, nes tik taip bus užtikrintas jų tarpusavio suderina­mumus ir kokybė.
Suomijos ir Švedijos nepriklausomuose valstybiniuose techninio tyri­mo centruose buvo atlikti minėtosios hidroizoliacijos sistemos bandy­mai, po kurių jai suteiktas sertifikatas,patvirtinantis jos atitiktį šlapių patalpų hidroizoliacijai atlikti.
 
PAGRINDO GRUNTAVIMAS
Dažnai problemų kelia blogas hidroizoliacinės mastikos sukibimas su pagrindu. Tai dažniausiai lemia dvi priežastys: trupantis arba silpnas pagrindas ir netinkamos gruntavimo priemonės. Montuotojai priva­lėtų naudoti tik tos pačios įmonės pagamintas gruntavimo priemo­nes ir hidroizoliacinę mastiką. Nesilaikant instrukcijų ir rekomenda­cijų, medžiagos tarpusavyje gali nederėti, hidroizoliacija prie grunto neprikibs.
 
DARBŲ EIGA
Pjaunant plyteles, ant grindų byra jų atliekos, galinčios pažeisti elas­tingą hidroizoliacijos sluoksnį. Visuomet pirmiausia reikėtų paruošti sienas – ištepti hidroizoliacija ir išklijuoti plytelėmis. Vėliau reikia hid­roizoliuoti grindis, jas išklijuoti plytelėmis ir užpildyti siūles.
 
TVIRTINAMOSIOS JUOSTOS
Vidiniuose ir išoriniuose kampuose, siūlėse ir skirtingų medžiagų su­dūrimo vietose reikia naudoti „Kiilto“ tvirtinamąsias juostas. Naudo­jant kai kurias hidroizoliacines mastikas, tvirtinamąja medžiaga rei­kia armuoti visas grindis. Tačiau hidroizoliacijos „Fibergum“ sudėtyje yra specialus mikropluoštas, dėl to tvirtinamąja medžiaga dengti viso paviršiaus nebereikia, užtenka tik kampuose įspausti tvirtinamą­sias juostas. Tvirtinamosios medžiagos turi būti tinkamai padengtos mastika, kad susidarytų tolygus, homogeninis sluoksnis. Tvirtinamo­ji juosta turi būti įspaudžiama į ką tik išteptą hidroizoliacinės mastikos sluoksnį taip, kad neliktų oro burbuliukų ir medžiaga nesusiraukšlė­tų. Jei bus raukšlių ar oro burbuliukų, hidroizoliacijos sluoksnis ne­bus sandarus.
 
PLYTELIŲ KLIJAVIMAS
Klijuojant plyteles ant hidroizoliacijos, reikia naudoti elastingus klijus, pavyzdžiui, „Kiilto Pro Fix“ ar „Ultra Fix“. Stiklo mozaikos plytelėms ir marmurui tvirtinti puikiausiai tinka lengvi baltos spalvos plytelių klijai „Kiilto Super W“. Jeigu plyteles reikia klijuoti labai greitai, jums pagel­bės greitai stingstantys plytelių klijai „Kiilto Presto Fix“. Tokiu atveju plytelėmis išklotą plotą bus galima pradėti naudoti jau po 4 valandų.