Patarimai
Kiilto CLEAN

NAUDOJIMO SRITIS
Keramikinių plytelių paviršių valymui prieš pradedant naudoti patalpas, plytelių klijų ir glaistų nuėmimui nuo glazūros, taip pat rudžių ir kalkių nuosėdų nuėmimui nuo keramikinių plytelių paviršiaus ir sanitarinių įrenginių.
 
SAVYBĖS
* Sudėtyje yra organinių rūgščių
* Greitai išskaido rūdis ir kalkes
* Nepažeidžia glazūros
* Netinka marmurui
 
TECHINIAI DUOMENYS
Rišančioji medžiaga: oksalo rūgštis ir sintetiniai tensidai
Skiediklis: vanduo
Ph reikšmė: apie 1
Svoris: apie 1.0 kg/l
 
ĮPAKAVIMAS
0.5 l.
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Prieš pradedant valyti, paviršių reikia sudrėkinti. Clean plytelių valymo priemonę atskiesti 25 – 50 ml / 5 l vėsiu vandeniu. Padengti valoma paviršių ir palikti 10 – 20 minučių, po to nuplauti dideliu kiekiu vandens. Kad priemonė geriau veiktų, galima naudoti šepetį arba kempinę. Įsisenėjusias rūdis ar kalkių nuosėdas galima valyti ir neatskiesta Clean valymo priemone. Clean yra ėdus. Jo sudėtyje yra organinės rūgštys. Naudokite apsaugines pirštines ir saugokitės, kad priemonės lašeliai nepatektų ant odos. Laikykitės produkto aprašyme ir saugos instrukcijoje duotų nurodymų.
 
EKSPLOATACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA
Clean yra ėdus. Jo sudėtyje yra organinės rūgštys. Vengti chemikalo patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreitis i gydytoja. Mūvėti pirštines ir naudoti akių bei veido apsaugos priemones. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
 
SAUGOJIMAS
Laikyti sausoje patalpoje, temperatūroje didesnėje nei +1°C.
Atkreipkite dėmesį į produkto aprašyme ir saugos duomenų lape nurodytus reikalavimus.
 
DĖMESIO! ĖDUS, NEDEGUS
LAIKYTI VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE.
Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.


Kaina: